تفاوت میان نسخه‌های «ژوزف بالسامو (رمان)»

{{کتاب-خرد}}
 
متولد ایتالیا در 1743 و نام اصلی او کنت دو گاگلیوسترو است اما دارای اسامی مستعار دیگری همچون کنت دو فینیکس نیز بوده است ولی در تاریخ بیشتر با نام بارون ژوزف دو بالسامو مشهور است. داشتن اسامی مستعار او به خاطر گمراهی پلیس وفتوقت فرانسه در زمینه فعالیتش جهت براندازی سلطنت خانواده بوربون در دوره اعلیحضرتین لویی پانزدهم و لویی شانزدهم بوده است. تا قبل از ورود به فرانسه در 1770 به کشورهای مختلف دنیا مسافرات نموده و به زبانهای ایتالیایی و فرانسوی و انگلیسی و عربی تسلط کامل داشته است. به علم هیبنوتیزم تسلط و تبهر کامل داشته و در علم شیمی دارای بصیرت بوده است و همچنین به وسیله هیبتونیزم و احضار ارواح از گذشته و آینده افراد با خبر بوده تا آنجایی که پیش بینی کرد سر علیاحضرت ملکه ماری آنتوانت همسر اعلیحضرت لویی شانزدهم از تن جدا خواهد شد. او از اعضای عالیرتبه و از رهبران طریقت فراماسونری بوده که بعد از ورود به فرانسه رهبری این طریقت را در فرانسهآن کشور و با هدف براندازی سلطنت خانواده بوربون و استقرار نظام جمهوری در آن کشور به عهده گرفت و با در دست داشتن امکانات مادی فراوان طریقت فراماسونری نقش بسزایی در سقوط سلطنت فرانسه ایفا نمود. در 1776 از خود شعبه جدیدی از فراماسونری به نام آیین مصری به وجود آورد که هنوز هم پیروان زیادی در اروپا و آمریکا دارد و شعبه مستقلی از فراماسونری به شمار می آید. همسر زیبای او لورانزا سرافینا نام دارد که اهل ایتالیا است و در سالهای اقامت بالسامو در پاریس یک لژ زنانه بنیان نهاد که بسیاری از زنان معروف در آنجا حضور مییافتند. روایتی موجود است که بالسامو همسرش را بصورت دایم هیبنوتیزم نموده و همیشه او را در خواب مقناطیسی نگاه داشته چرا که وی در حالت عادی خواهان زندگی با او نبوده است. از بالسامو پس از انقلاب فرانسه اطلاعات دقیقی در دسترس نگارنده این سطور نمی باشد و تاریخ در این مورد مسکوت است. برخی معتقدند او پس از انقلاب فرانسه از ترس جانش به آمریکا گریخت اما در تواریخ فراماسونری به گونه ای مبهم و قابل تردید از دستگیری او به دستور پاپ در 1795 و زندانی شدن و نهایتا" مرگ او در زندان واتیکان ایتالیا سخن به میان آمده است.
{{پانویس}}منابع این اشاره بشرح ذیل میباشد:
1-کتاب فراماسون در انقلاب فرانسه نوشته امیل لودویک
کاربر ناشناس