تفاوت میان نسخه‌های «جاکی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
جز
ربات: اصلاح ترکیبی
جز (ربات: اصلاح ی/ک درون پیوندهای درون ویکی)
جز (ربات: اصلاح ترکیبی)
نیز نام یکی از طوایف ایل قشقائی ایران ، مرکب از چهل خانوار که در جره و فاسو سکونت دارند.
 
حمداله مستوفی اشاره به مهاجرت طوایف [[کرد]] از مناطق جبل السماق (كردستانکردستان سوریه کنونی) به مناطق [[لر بزرگ]] و [[لر کوچک]] می کند. حمداله مستوفی در سال (۷۳۰ ه.ق/۱۳۳۰م)، از ایل [[ممسنی]] و [[بختیاری]] نام میبرد كهکه همراه با ۲۴ طایفه دیگر [[کرد]] از كردستانکردستان سوریه، به مناطق کوه گیلویه و بختیاری و لرستان کنونی كوچکوچ كردندکردند. این رویداد در اوایل سده ششم هجری رخ داد.
 
در سنهٔ خمسایه (۵۰۰ق.) قریب صد خانه [[کرد]]، از جبل السماق شام (كردستانکردستان سوریه)، به سبب وحشتی که ایشان را با مهتر قوم خود افتاده بود، به لرستان امدند و در خیل احفاد [[محمد خورشید]] که وزرا بودند نزول کردند، برسبیل رعیتی. بزرگ ایشان ابوالحسن [[فضلویه|فضلوی]] بود ... او را پسری علی نام بود. چون علی درگذشت، از او پسری محمد نام بماند. چون او نیز نماند، پسری ابوطاهر [[فضلویه|فضلوی]] کنیت داشت. جوانی شجاع بود ... ابوطاهر به صلح و جنگ به وعد و وعید و فریب و شکیب توانست ملک لرستان در ضبط اورد و چون تمکین و استقرار یافت ، هوس استقلال کرد و خود را اتابک خواند و عصیان نمود و کار ان ملک بر او قرار گرفت، در سنهٔ خمسین و خمس مایه. بعد از مدتی درگذشت و پنج پسر یادگار گذاشت: [[هزاراسپ]] و بهمن و عمادالدین پهلوان و نصرة الدین ایلواکوش و قزل. به حکم وصیت و اتفاق برادران.
 
اتابک [[هزاراسپ]] که مهین و بهین همه بود ، قائم مقام پدر شد و عدل و داد ورزید . در عهد او ملک لرستان رشک بهشت گشت و بدین سبب اقوام بسیار از جبل السماق شام (كردستانکردستان سوریه کنونی) بدو پیوستند:
 
[[آسترکی]]، مماکویه، [[بختیاری]]، جوانکی بیدانیان، زاهدیان، علائی، کوتوند، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی، جاکی، هارونی، اشکی، [[لیراوی|کوی لیراوی]]، ممویی، یحفومی، کمانکشی، [[ممسنی|مماسنی]]، ارملکی، توانی، کسدانی، مدیحه، اکورد، کولارد و دیگر قبائل که انساب ایشان معلوم نیست.
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش