تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زنان شاهنامه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
جز
ربات: اصلاح ترکیبی
جز (ربات: اصلاح ی/ک درون پیوندهای درون ویکی)
جز (ربات: اصلاح ترکیبی)
* [http://www.gyges.info/search.asp?T1=%CA%E6%D1 تور در شاهنامه]
* [http://www.gyges.info/search.asp?T1=%CC%E3%D4%ED%CF همه ابیات شاهنامه که نام جمشید در آنها است.]
* [http://www.gyges.info/search.asp?T1=%98%ED%E6%E3%D1%CB همه ابیات شاهنامه که نام کيومرثکیومرث در آنها است.]
* [http://www.gyges.info/search.asp?T1=%D3%E1%E3 همه ابیات شاهنامه که نام سلم در آنها است]
* [http://www.gyges.info/search.asp?T1=%DD%D1%ED%CF%E6%E4 همه ابیات شاهنامه که نام فريدونفریدون در آنها است]
* [http://www.gyges.info/search.asp?T1=%98%C7%E6%E5 همه ابیات شاهنامه که نام کاوه در آنها است]
* [http://www.gyges.info/search.asp?T1=%D2%C7%E1 همه ابیات شاهنامه که نام زال در آنها است]
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش