تفاوت میان نسخه‌های «پروژه ژنوم انسان»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۱ سال پیش
جز
ربات: اصلاح ترکیبی
جز (ربات: اصلاح ی/ک درون پیوندهای درون ویکی)
جز (ربات: اصلاح ترکیبی)
 
== روش ها ==
در انجام پروژه ژنوم انسان (HGP) برای شناسایی ژنها از روشهای مختلف نقشه برداری ژنوم استفاده شده است و به مرور زمان تکنیکهای پیشرفته تری برای انجام پروژه، بکار گرفته می‌شود. روال کار برای تعیین توالی ژنوم انسان به این صورت بود که ابتدا کل ژنوم انسان بصورت کتابخانه BAC تهیه شده و سپس با روشهای مختلفی از این کلون‌ها، کانتیگ تهیه می‌شد. سپس قطعه‌های وارد شده در هر یک از [[کلون]] های کانتیگ تعیین توالی می‌شد. در سال ۱۹۹۲ کار تهیه کانتیگ برای کل [[کروموزوم]] ۲۱و Y به پايانپایان رسید. برای تهیه کانتیگها بطور هم‌زمان [[نقشه برداری ژنتیکی]] نیز استفاده می‌شد. در سال ۱۹۹۴ نقشه ژنتیکی ژنوم انسان با حد تفکیک cM۱ با استفاده از مارکرهای پلی مورف تهیه شد.سرانجام در فوریه سال ۲۰۰۱، HPG اعلام کرد که تعیین توالی ۹۰% [[یوکروماتین]] ژنوم انسان به پايانپایان رسیده است. البته در همان تاریخ شرکت Celera نیز اعلام کرد که ۹۳% یوکروماتین ژنوم انسان را به روشی دیگر تعیین کرده است. شرکت Celera در سال ۱۹۹۸ ادعا کرده بود که می‌تواند ژنوم انسان را ظرف سه سال با روش دیگری تعیین توالی کند.در این روش به جای این که ابتدال کلون‌های موجود در کتابخانه ژنوم را به صورت کانتیگ مرتب کرده و سپس تعیین توالی کنند، ابتدا BAC ها را تعیین توالی کرده و سپس از یک الگوریتم کامپیوتری برای تعیین ترتیب قطعه‌های کلون شده استفاده می‌شود.
 
با تکمیل پروژه ژنوم انسان، شناسایی [[ژن]] ها، شناسایی [[جهش]] های بیماریزا، تشخیص [[بیماریهای ژنتیکی]]، تشخیصهای پيشپیش از بروز علامت‌ها، پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیکی و … بسیار آسان خواهد شد .
 
بطور کلی پروژه ژنوم انسان نه تنها چهره دانش ژنتیک مولکولی انسانی را دگر گون ساخت بلکه بر بيشتربیشتر علوم زیستی اثر زیادی گذاشته است.
 
== ژنوم اورگانیسم های مدل ==
یکی از هدف‌های پروژه ژنوم، تعیین توالی ژنوم و شناسایی ژن‌های اورگانیسمهای مدل است.اورگانیسمهای مدل در انجام بسیاری از پژوهش‌های ژنتیکی بکار می‌روند .با مشخص بودن ژنوم این جانداران انجام این تحقیقات با دقت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.در برنامه پروژه ژنوم، تعین توالی ژنوم و شناسایی ژن‌های برخی از جانداران مانند [[اشریشیا کلی]] به‌عنوان نماینده [[پروکاریوت]] ها و [[ساکاومایسس سرویزیه]]، C.elegans و موش به‌عنوان نمایندگان [[یوکاریوت]] ها انجام شده است.. بسیاری از ژن‌های مخمر با ژن‌های انسان اورتولوژی دارد و برای بررسی عملکرد این ژن‌ها اغلب از مخمر از نظر آزمایشگاهی کار با آن ساده‌تر است استفاده می‌شود. C.elegans که یک جاندار پر سلولی ساده است برای تحقیق در مورد تنظیم بیان ژن‌ها در تمایز سلولی، فرایند پیری و اپوپتوز به کار می‌رود .موش‌ها نیز به‌عنوان پستانداران عالی دربررسی بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی و سرطان‌ها ب کار می‌روند. با نزدیک شدن به پايانپایان پروژه ژنوم انسان، هم‌اکنون دانشمندان پروژه جدیدی را به نام پروژه [[پروتئوم]] انسان، شروع کرده‌اند كهکه هدف این پروژه شناسایی کلیه [[پروتیین|پروتئینهایی]] است که در سلول‌های انسان بیان می‌شوند (پروتئوم ) این پروژه به رهبری سازمان پروتئوم انسان یا HUPO در حال انجام است. با انجام این پروژه خصوصیت‌های کامل پروتيین‌هایپروتیین‌های سلولی، عملکرد آن‌ها و زمان بیان آنها مشخص خواهد شد.
 
[[رده:ژنتیک]]
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش