باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۹ سال پیش
بی منبع
کلمات مکنونه فارسی و کلمات مکنونه عربی از آثار [[بهاالله]] شارع [[دین بهائی]] می‌باشند. بهائیان معتقدند کلمات مکنونه [[وحی]] منزل بر بهاالله می‌باشد.
 
کلمات مکنونه فارسی و کلمات مکنونه عربی از آثار [[بهاالله]] شارع [[دین بهائی]] می‌باشند. بهائیان معتقدند کلمات مکنونه [[وحی]] منزل بر بهاالله می‌باشد.
مقصد از این اثر را چنین می‌دانند که انسان را از علائق این عالم فانی منقطع کند و روح وی را از خطر تسلط نفس او محافظت نماید و راه رستگاری روح انسانی را نشان دهد و سالکین این راه را از دام های پرخطری که در سر راهشان قرار گرفته، آگاه کند و این مجموعه را راهنمای کاملی برای سیر انسان به سوی [[عوالم روحانی]] [[خداوند]] محسوب می‌دارند.
همچنین در این آثار، نکاتی نیز در مورد چگونگی و دستور العمل زندگی اجتماعی انسان‌ها آورده شده است.
== منابع ==
* توضیحاتی بر کلمات مبارکه مکنونه صفحه 4
۱٬۸۹۷

ویرایش