شبکه گردنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۱۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
افزودن و ویرایش جزیی
(افزودن و ویرایش جزیی)
===شاخه های عمقی داخلی===
این گروه شامل موارد زیر است:
*شاخه های ارتباطی <ref>Communicating branches</ref> با [[عصب زیرزبانی]] (هیپوگلوسال)، [[عصب واگ]] و سمپاتیک.
*شاخه های ماهیچه ای برای
**رکتوس کپیتیس طرفی
**رکتوس کپیتیس جلویی
**لونگوس کپیتیس
**لونگوس کولی
*ریشه تحتانی حلقه گردنی <ref>Inferior root of the ansa cervicalis</ref>
*[[عصب فرنیک]] (C3-C4-C5)
===شاخه های عمقی خارجی===
شاخه های عمقی از گروه خارجی شبکه گردنی عبارتنداز:
*شاخه های ارتباطی با عصب فرعی نخاعی <ref>Spinal accessory nerve</ref> (C2-C3-C4)
*شاخه های ماهیچه ای برای:
**ماهیچه جناغی چنبری پستانی (استرنوکلیدوماستوئید)
*Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
{{پایان چپ‌چین}}
 
[[رده:شبکه عصبی]]
 
[[ar:ضفيرة عنقية]]
[[pl:Splot szyjny]]
[[pt:Plexo cervical]]
 
[[رده:شبکه عصبی]]