تفاوت میان نسخه‌های «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

بدون خلاصه ویرایش
'''الذریعة إلی تصانیف الشیعة''' دائرةالمعارف [[کتابشناسی]] بزرگی است در ۲۶ جلد که به همت علامه [[شیخ آقابزرگ تهرانی]] فراهم آمده‌است.<br />
این اثر، به عنوان منبع دسته اول، در زمینه شناخت میراث مکتوب [[شیعه]] در قرون متمادی، تا دوره زندگانی مؤلف، شناخته می‌شود و بر اساس الفبایی عنوان اثر، به شرح حال نویسندگان و معرفی [[نسخ خطی]] آثار آنان می‌پردازد.الذریعه با 11554 صفحه 55095 کتاب و رساله را شناسایی کرده است.<brref>آئینه پژوهش، سال5، ش5ـ6 (29ـ30) بهمن و اسفند 1373،نگاهي به كتاب الذريعه، ناصر الدين انصاري قمي، ص 108</ref>
 
==انگيزه نگارش الذريعه ==
در مورد انگیزۀ شیخ آقا بزرگ در تالیف الذریعه چنین گفته شده است که جرجی زیدان (م 1914) در کتاب مشهور خود «تاریخ آداب اللغة العربیة» در مورد شیعه سخنی بدین مضمون گفت که: شیعه طایفه‌ای بود کوچک و آثار قابل اعتنایی نداشت و اکنون شیعه‌ای در دنیا وجود ندارد، این شد که شیخ آقا بزرگ و دو همردیف و دوست علمیش، سید حسن صدر (م1354) و شیخ محمد کاشف الغطاء (م 1373) هم پیمان شدند تا هر یک در باب معرفی شیعه و فرهنگ غنی تشیع کاری را بر عهده گیرند و به این صورت پاسخ سخن جرجی زیدان را بدهند.
برپايه اين پيمان قرار شد علامه سید حسن صدر با نگارش كتابي سهم شيعه در تأسیس و تکمیل علوم اسلامی را نشان دهد كه با نگارش كتاب «تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام» این کار را انجام داد. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نیز متعهد شد کتاب «تاریخ آداب اللغة» جرحی زیدان را نقد کند که این کار را کرد و در جزء دوم كتاب "النقود والردود" چهار جلد كتاب جرجي زيدان را نقد علمي نمود. از این بین شیخ آقا بزرگ مأمور شد فهرستی برای تالیفات شیعه بنویسد که حاصل آن کتاب الذریعه شد.<ref>شيخ آقا بزرگ تهراني، محمد رضا حكيمي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ چهارم1378،صص22-24</ref>
 
==نشر مجلدات الذریعه==
چهار جلد اول این مجموعه، در [[نجف]] با اشراف مؤلف چاپ گردیده و مجلدات بعدی، همه در [[ایران]] به کوشش فرزندان مؤلف دکتر [[علینقی منزوی]] و [[احمد منزوی]] منتشر شد.<br />
 
==مستدرک های الذریعه==
از جمله کسانی که با مرحوم آقابزرگ تهرانی در تهیه این دائرةالمعارف همکاری کردند، شاگرد خاص وی، مرحوم [[محقق طباطبایی]] بود که از ابتدای انتشار مجلدات نخستین این اثر، دست به نوشتن استدراکی بر آن زد. مجموعه [[مستدرک الذریعه]] محقق طباطبایی، در هفت جلد، به معرفی آثاری پرداخت که آقابزرگ تهرانی آنها را در الذریعة نیاورده‌است.<br />
از جمله مستدرکات دیگری که بر این دائرة المعارف نوشته شده، کتاب الشریعة فی استدراک الذریعة است که جلد اول آن به قلم سید محمد طباطبایی بهبهانی از سوی [[کتابخانه مجلس شورای اسلامی]] در [[تهران]] منتشر شد.<br />
 
 
== منابع ==
** الذریعة إلی تصانیف الشیعة
** گنج پنهان، حسن انصاری
 
== پی نوشت ها==
{{پانویس}}
 
 
 
{{خرد}}