تفاوت میان نسخه‌های «دهستان داودآباد»

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
این دهستان از روستاهای ده نمک،شمس آباد،ویسمه و خوشدون تشکیل شده است..خوشدون برای دانه های خوب و نخود مرغوب معروف است و از توابع فراهان محسوب می شودو فامیلی خوشدونی فراهانی به این مکان منصوب می شود.
کاربر ناشناس