باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی
شیخ [[محمد خیابانی]] که بیشتر به نفع دموکراتها رأی می‌داد، عضو انجمن تبریز بود. او روحانی خوشنام و از خطبای نیرومند آذربایجان بود که در زمان جنگ داخلی به صفوف رزمندگان مجاهدین پیوسته بود و می‌گفتند که عضو فرقه [[اجتماعیون عامیون]] است. یک دهه بعد او رهبر نهضت ملی در آذربایجان شد که [[قیام خیابانی]] نام گرفت.
 
برخی از اعضای حزب دموکرات بعدابعداً [[حزب سوسیالیست (ایران)|حزب سوسیالیست]] و [[حزب تجدد]] را تشکیل دادند.<ref>آبراهامیان ص.۱۱۰</ref>
 
== پانویس ==
* [http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/2006/agust/mashruteh.html انقلاب مشروطه در دو گام]
* [http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=19.485.624.fa انقلاب مشروطه در جزیره دانش]
* [http://www.azindad.net/detail.asp?id=7994 کتاب شناسیکتاب‌شناسی انقلاب مشروطیت]
* [http://www.tudehpartyiran.org/mehragan.pdf در قالب PDF انقلاب ناتمام - انقلاب مشروطه ایران]
* [http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/iran-rezashah/html/jameehiran-2.html خیزهای اجتماعی ایران تا انفجار انقلاب مشروطه]
۲۵٬۵۹۴

ویرایش