تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه حرکتی»

جز
ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی
(پیکری فقط به بخش محیطی اشاره دارد.)
جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
دستگاه حرکتی {{انگلیسی | Motor system}} همانند دستگاه حسی،شامل یک شبکه پیچیده ای از ساختارها(Structures) و راهها(Pathways)در تمام سطوح [[سیستم عصبی]](Nervous system)است<ref>Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience;Page 167.</ref>.عمل حرکتی ناشی از ارتباط پویا و پیچیده میان عضلات و بخش هایبخش‌های عصبی است.قسمت هایقسمت‌های مختلفی از مغز،راههای حرکتی فوق نخاعی و نورون هاینورون‌های حرکتی نخاعی جزو دستگاه حرکتی محسوب می شوند.هرگونه ضایعه در هر کدام از این بخش هابخش‌ها باعث اختلال حرکتی می گردد، که شدت آن به ناحیه آسیب و میزان آن بستگی دارد.البته بخش هایبخش‌های حسی دستگاه عصبی نیز در عمل حرکتی مشارکت می کنند،اگرچه جزو سیستم حرکتی محسوب نمی شوند.[[کنترل حرکتی]] نتیجه عمل هماهنگ و دوطرفه بخش هایبخش‌های حسی و حرکتی دستگاه عصبی است.
== اجزای سیستم حرکتی ==
مهمترین قسمت هایقسمت‌های عصبی دستگاه حرکتی عبارتنداز:
* [[قشر مغز]](Cerebral cortex).سه ناحیه حرکتی در کورتکس روی کنترل حرکتی اثر می گذارند که عبارتنداز<ref>برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص 202.</ref>:
 
 
* [[مخچه]](Cerebellum) و راههای مربوطه
* [[عقده هایعقده‌های قاعده ای]](Basal ganglia) و راههای مربوطه
* نخاع یا [[طناب نخاعی]](Spinal cord)
* نورون هاینورون‌های حرکتی تحتانی
 
ببینید:[[نورون حرکتی تحتانی]]
 
اجزای راه مشترک نهایی عبارتنداز:
* نورون حرکتی تحتانی آلفا که "آلفا موتور نورون" خوانده می شود.این نورون در ناحیه ای به نام [[تماس عصبی عضلانی]](Neuromuscular junction)فیبرهای عضلانی را عصب دهی می کند.هر آلفا موتور نورون به تعدادی مشخص از فیبرهای عضلانی عصب رسانی می کندمی‌کند که این مجموعه،[[واحد حرکتی]](Motor unit)نامیده می شود.
* واحد عضلانی.به مجموعه فیبرهای عضلانی که توسط نورون حرکتی آلفا،عصب دهی می شوند،یک واحد عضلانی گویند.
* نورون هاینورون‌های واسطه ای در شاخ پیشین(Anterior horn)نخاع.
 
در عضلات بزرگ(نظیر تیبیالیس قدامی)،یک واحد حرکتی شامل 1000 فیبر عضلانی یا بیشتر است و در عضلات کوچکتر(همانند لومبریکالها)،واحد حرکتی دارای 10 فیبر عضلانی است<ref>میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی.ص51</ref>.
 
وقتی جریان عصبی به [[نورون حرکتی آلفا]](Alpha motor neuron) می رسد،این پیام در ناحیه تماس عصبی-عضلانی(Neuromuscular junction) به واحد عضلانی منتقل می شودمی‌شود و بدین ترتیب درصورت تحریک واحدهای حرکتی موثر،انقباض عضلات اسکلتی و درنتیجه حرکت ایجاد می شود.
 
== پانویس ==
۲۵٬۵۹۴

ویرایش