ریزوم: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
جز
ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی
(برچسب)
جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
{{بدون منبع}}
این مفهوم را دلوز از زیست شناسیزیست‌شناسی وارد فلسفه کرد . در زیست شناسیزیست‌شناسی ریزوم قسمت افقی یک گیاه است که معمولامعمولاً در زیر زمین پیدامی شود.در واقع ریشه هایریشه‌های فرعی گیاه را شامل می شود. و برخلاف ریشه هایریشه‌های اصلی در جهات گوناگون گیاه سیر می کنند.
دلوز وگتاری از این مفهوم بهره می گیرند تا ورود و خروج غیر سلسله مراتبی و چندگانه رادر دستورالعمل برنامه هابرنامه‌ها نشان دهند. آنها این مفهوم را در مقابل مفهوم درختی به کار میگیرند.
ریزوم با فضاها و اتباطات افقی و چندگانه کار می کندمی‌کند در حالی که یک مفهوم درختی با ارتباطات خطی و عمودی سر و کار دارد.
تفکر درختی همان فلسفه بودن است حال آنکه تفکر ریزومی پویا متکثر و در همه جهات است و در آن از مرزبندی هایمرزبندی‌های تفکر خطی خبری نیست.
در واقع ریزوم هاریزوم‌ها مابین تفکرات خطی قرار گرفته و آن هاآن‌ها را به هم مرتبط می کنند بدین ترتیب هر تفکر ریزومی پایانش آغاز تفکر دیگری است و نمی توان برای آن آغاز یا پایانی قائل شد.
در حقیقت فضای اینترنت تجسم چنین فضای فکری ست . رای آن نمی توان صاحبی یا خطی تصور کرد.
این تفکر هویتی چندشبکه برای انسان مدرن به ارمغان آورده است. هویتی که خودرا چندباره می شکند و دوباره پیوند برقرار می کند
۲۵٬۵۹۴

ویرایش