تفاوت میان نسخه‌های «پویایی گروه»

جز
ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی
جز (ربات:صفحه یتیم، افزودن الگو)
جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
{{Orphan|date=سپتامبر ۲۰۱۰}}
'''پویایی گروه''' عبارت است از رشته ای تحقیقاتی که هدفش پیشبرد دانش انسان در مورد گروه ها، قوانین تکوین و تحول آن هاآن‌ها و روابط متقابل گروه هاگروه‌ها با افراد، دیگر گروه هاگروه‌ها و مؤسسات بزرگ است.
 
== گروه ==
'''گروه''' عبارت است از دو یا چند نفر که به هم وابسته اند و با تعامل اجتماعی، بر یکدیگر تأثیر می گذارند.
 
== کشف گروه هاگروه‌ها ==
 
رشتهٔ پویایی گروه در دورهٔ پنجاه ساله 1890 تا 1940 پدید آمد. در این دوران عده ای از روان شناسان، جامعه شناسان و متخصصان سایر حوزه هایحوزه‌های مربوطه به گروه هاگروه‌ها علاقه مند شدند. روان شناسان و جامعه شناسان تقریباً در اوایل قرن بیستم به طور هم زمان گروه هاگروه‌ها را «کشف» کردند. جامعه شناسانی که در صدد تبیین نقش نظام هاینظام‌های دینی، سیاسی ، اقتصادی و آموزشی در حفظ جامعه بودند به نقش گروه هاگروه‌ها در حفظ نظم اجتماعی اشاره کردند. برای مثال امیل دورکهیم اظهار می داشت فردی که عضو گروه دوستان، خانواده یا هم کیشان نیست بی هویت می شودمی‌شود و بیشتر احتمال دارد خودکشی کند. همچنین چارلز هورتون کولی بر نقش مهم [[گروه هایگروه‌های اولیه]] تأکید داشت یعنی گروه هایگروه‌های کوچکی که در آن هاآن‌ها تعاملات رو در رو، وابستگی متقابل و همانند سازی شدید اعضا با گروه به چشم می خورد. به نظر کولی گروه هایگروه‌های اولیه چون خانواده، گروه هم بازی هابازی‌ها و گروه همسالان صمیمی اساس تشکیل ماهیت اجتماعی و افکار و عقاید افرادند.
 
== منابع ==
۲۵٬۵۹۴

ویرایش