باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
وی مشهور به شکسته نفسی و حسن محضر بوده و افزون بر شکسته‌نستعلیق٬ که هنر اصلی‌اش بوده، خط [[نسخ]]، [[نستعلیق]] و [[تعلیق]] را نیز نیکو می‌نوشته و [[شعر]] نیز می‌سروده همچنین در [[نقاشی]] و [[تذهیب]] نیز دستی داشته‌است. او خط شکسته‌ را آنچنان به درستی و منظمی پرداخته که مدتی این خط را به نام او «شفیعائی» می‌خواندند.
 
==زندگی==
شفیعا شاگرد مستقیم یا غیرمستقیم [[مرتضی‌قلی‌خان شاملو]] (درگذشت ۱۱۰۰ ه‍.ق) شکسته‌نویس مشهور حاکم‌‍ هرات بود که برخی او را مبدع خط شکسته ‍‌می‌دانند. وی در خدمت مرتضی قلی خان شاملو مدتها منصب منشی باشی داشت و همت بر تکمیل خط شکسته استاد خود مرتضی قلی شاملو گماشت تا به تدریج به سرمنزل کمال رسید و از خوشنویسان خط شکسته بحساب آمد و می‌توان گفت خط شکسته او اختراعی بود.<ref name="لغت نامه دهخدا ">دهخدا </ref>