تفاوت میان نسخه‌های «مخابرات نوری»

جز
نیم‌فاصله
 
جز (نیم‌فاصله)
{{بدون منبع}}
مخابرات نوری عبارت است از هر فرم انتقال اطلاعات که در آن نور واسط انتقال داده باشد. کانال چنین ارتباطی می{{فم}}تواندمی‌تواند [[فضای آزاد]]، هوا یا [[فیبر نوری]] باشد.
 
در مخابرات فیبر نوری، نور مورد استفاده عموماً [[لیزر]] با طول موج حدود 1500 نانومتر است که بسته به کاربرد، بردهای مختلفی دارد.
 
مخابرات نوری به صورت [[اشتراک فرکانسی]] و [[اشتراک زمانی]] انجام می{{فم}}شودمی‌شود و فیبر می{{فم}}تواندمی‌تواند تک-مد یا چند-مد باشد.
 
{{مخابرات-ناقص}}
۱۷۶٬۴۸۳

ویرایش