بخش‌گویی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (سینکداکی (خلاصه گویی) به مجاز مرسل منتقل شد: طبق نظر Aliparsa)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
'''سینکداکیمجاز مرسل''' <ref> synecdoche با تلفظ «سی نک د کی»</ref>(خلاصه گویی) یکی از آرایه‌های ادبی کهن است و به «ارادهٔ جزء به کل یا کل به جزء» اشاره دارد. یعنی اگر اشاره‌ای به جزء می‌کنیم منظورمان کل است <ref>Pars pro toto </ref>و برعکس.
 
مثلاً اگر می‌گوئیم «احمد شاه تاج و تختش را از دست داد»، مراد آن است که سلطنتش را از دست داد. (جزء به کل). یا به عکس: اگر کسی از ما پرسید: «سفر می‌روی؟» و ما در جوابش بگوئیم «باید با خانه هماهنگ کنم» منظور ما از خانه همان افراد خانه‌است. (ارادهٔ کل به جزء)