باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
== منبع ==
بودیسم، و.راهول، ترجمه قاسم خاتمی، تهران: نشر طهوری، ۱۳۵۹- ISBN ۱۱۰۹۵۳۹۹
{{بوداگرایی}}
 
{{ناقص}}
 
{{بوداگرایی}}
 
[[رده:بوداگرایی]]
۱۱٬۴۲۵

ویرایش