باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== منبع ==
بودیسم، و.راهول، ترجمه قاسم خاتمی، تهران: نشر طهوری، ۱۳۵۹- ISBN ۱۱۰۹۵۳۹۹11095399
 
{{ناقصدین-خرد}}
 
{{بوداگرایی}}
۱۱٬۴۲۵

ویرایش