تفاوت میان نسخه‌های «بقاع»

جز
نما
(آغاز)
 
جز (نما)
[[Image:Bekaa Libanon 2003.jpg|350px|thumb|Beqaaدره Valleyبقاع]]
 
'''بِقاع''' دره ای بارآور است در خاور [[لبنان]] . [[امپراتوری روم]] آن را به عنوان یکی از منبع های کشاورزی ارزشمند می شناخت؛ که در لبنان کنونی آن ویژگی را نگاه داشته است.
 
== آبادی ها ==
[[Image:Akkar 09.jpg|left|300px|thumb|Aراهی roadدر through Bekaa Valleyبقاع]]
 
== جاذبه ها ==
 
== شراب ==
[[Image:Beqaa-vineyard.JPG|200px|thumb|Vineyardsتاکستانی nearدر [[Zahle]],کانون in the central Beqaa Valleyبقاع]]
 
== پیوند بیرونی ==