باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: تغییر خودکار متن (-نقش های برجسته +نقش‌های برجسته)
|آرامگاه=
|مدفن=
|نقش هاینقش‌های برجسته=
|پیشه=
|وب‌گاه=
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش