تفاوت میان نسخه‌های «الاکلنگ»

بدون خلاصه ویرایش
 
{{یتیم}}
'''الاکلنگ''' نوعی [[بازی]] است که در آن قطعه چوبی یا فلزی درازی را بر جای بلندی از زمین مانند سنگ یا چوب دیگر مانند ترازو نهند و دو نفر که از نظر وزنی یک اندازه هستند یکی بر یک‌سر و دیگری بر سر دیگر آن نشیند و با انتقال وزن چوب به طرف بالا و پائین می رود و افراد به وسیله این بازی تفریحی، کمی هیجان را تجربه می‌نمایند.