میناموتو نو یوری‌میتسو: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== شرح ==
یوری میتسو که به رایکو نیز مشهور است از کهن ترین قهرمانان میناموتو بود. وی دارای چهار ملازم بود که هر چهار نفر انانآنان از قهرانانقهرمانان بودند و یکی از انهاآنها تسونا نام داشت.<ref> اساطیر ژاپن، ژولیت پیگوت، ترجمه: باجلان فرخی، صفحه: 151 </ref>
 
یکی از چهار ملازم یوری میتسو، همان کینتارو یا پسر زرین بود که قدرتی فوق طبیعی داشت.114 پس از اینکه امپراتور، کینتارو را شناخت و از نیروی بدنی او آگاهی یافت، کینتارو را به دربار فراخواندند و بدین ترتیب او در کیوتو در شمار ملازمان یوری میستو [یوری میتسو؟] که یکی از قهرمانان و رهبران اولیهٔ میناموتو بود، درآمد. 150
 
یکی از چهار ملازم یوری میتسو، همان کینتارو یا پسر زرین بود که قدرتی فوق طبیعی داشت.<ref> اساطیر ژاپن، ژولیت پیگوت، ترجمه: باجلان فرخی، صفحه: 114 </ref>
نمونه ای از کارهای شجاعانه او که در نقاشی های مختلف، از جمله نقاشی های باصمه ئی کونی یوشی، که در موزه ویکتوریا آلبرت نگهداری می شوند، تجلی یافته، یورش عنکبوت زمینی به رایکو (شهور به یوری میتسو) می باشد که در آن هر چهار قهرمان یاور رایکو نیز، نمایش داده شده اند، که هریک از آنها، در آغاز بی خبر از ماجرای یورش به کاری مشغولند. 153
یکی از چهار ملازم یوری میتسو، همان کینتارو یا پسر زرین بود که قدرتی فوق طبیعی داشت.114 پس از اینکه امپراتور، کینتارو را شناخت و از نیروی بدنی او آگاهی یافت، کینتارو را به دربار فراخواندند و بدین ترتیب او در کیوتو در شمار ملازمان یوری میستو [یوری میتسو؟] که یکی از قهرمانان و رهبران اولیهٔ میناموتو بود، درآمد. 150<ref> اساطیر ژاپن، ژولیت پیگوت، ترجمه: باجلان فرخی، صفحه: ۱۵۰ </ref>
 
 
نمونه ای از کارهای شجاعانه او که در نقاشی های مختلف، از جمله نقاشی های باصمه ئی کونی یوشی، که در موزه ویکتوریا آلبرت نگهداری می شوند، تجلی یافته، یورش عنکبوت زمینی به رایکو (شهور به یوری میتسو) می باشد که در آن هر چهار قهرمان یاور رایکو نیز، نمایش داده شده اند، که هریک از آنها، در آغاز بی خبر از ماجرای یورش به کاری مشغولند. <ref> اساطیر ژاپن، ژولیت پیگوت، ترجمه: باجلان فرخی، صفحه: 153 </ref>
 
== پانویس‌ها ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==