تفاوت میان نسخه‌های «ای‌پی‌آی ساده برای اکس‌ام‌ال»