تفاوت میان نسخه‌های «زبان باجلانی»

جز
جز
{{پانویس}}
*بلو، جویس: گورانی و زازا در "راهنمای زبان‌های ایرانی، جلد دوم: زبان‌های ایرانی نو، ویراستهٔ رودیگر اشمیت. دیمه (صفحه): ۶-۵۵۵
{{سخ}}
 
{{طایفه‌های لرستان}}
[[رده:اقوام عراق]]
[[رده:مردمان ایرانی‌تبار]]