سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی''' (با عنوان فرعی: ''مجموعهٔ نوشته‌های کهن در بارهٔ [[فردوسی]] و [[شاهنامه]] و نقد آنها'')، کتابی است به قلم دکتر [[محمدامین ریاحی]] که در آن «کلیهٔ گفته‌ها و نوشته‌ها در بارهٔ [[فردوسی]] را از نوشته‌های مورخان و تذکره‌نویسان و مقدمه‌های کهن دست‌نویس‌های شاهنامه و ستایش‌هایی که شاعران و دیگر بزرگان از او کرده‌اند، از سال‌های نزدیک به عصر او تا اواخر قرن پیش یعنی تا آغاز تحقیقات جدید»
<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب= سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی|ناشر=پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |چاپ=سوم |شهر= تهران|کوشش= |ویرایش=|سال= ۱۳۸۸ |شابک=|نویسنده=محمدامین ریاحی |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه=ص ۲ مقدمه|مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شابک=ISBN 978-964-426-201-2}}
</ref> فراهم آمده است. هر بخش دارای مقدمۀ انتقادی است. کتاب دارای پیشگفتاری با عنوان «رنج و روزگار فردوسی» است.
۵۶

ویرایش