تفاوت میان نسخه‌های «مقامات حمیدی»

بدون خلاصه ویرایش
 
مقامات حمیدی بلافاصله پس از تألیف در سال ۵۵۵ ه‍‍.ق شهرتی به دست آورد، آنچنانکه در کتاب [[چهار مقاله]] [[نظامی عروضی]] در شمار کتاب‌هایی که قرائت آن برای دبیران و مترسلان لازم است یاد شد.
 
 
== منابع ==
|ترجمه=
|ناشر =
|چاپ=هفتم
|شهر=
|کوشش=
|ویرایش=
|صفحه= ص ۹۵۷
|سال
|شابک=
}}
 
 
 
۱۶۸

ویرایش