تفاوت میان نسخه‌های «زوج به‌هم‌تابیده»

 
== منابع ==
:[http://www.icnd.ir/1389/06/19/post-11 در مورد زوج به هم تابيده]
:[http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair همین مطلب در ویکی انگلیسی]
:[http://www.siemon.com/us/white_papers/06-07-20-grounding.asp سیمهای به هم تابیده]
کاربر ناشناس