الگو:بزرگان ادب پارسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: اصلاح ی/ک درون پیوندهای درون ویکی)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
| groupstyle = background-color: #DDDDFF;
| group1 = [[شعر|شاعران]]
| list1 = [[ابوسلیک گرگانی]] •[[فیروز مشرقی]] •[[حنظله بادغیسی]] • [[رودکی]] • [[شهید بلخی]] • [[فردوسی]] • [[ابوشکور بلخی|ابوشکور]] • [[منجیک ترمذی|منجیک]] • [[اسدی طوسی|اسدی]] • [[فرخی سیستانی]] • [[عنصری]] • [[منوچهری]] • [[کسایی مروزی|کسایی]] • [[رابعه بلخی|رابعه]] •[[دقیقی]] • [[سوزنی سمرقندی|سوزنی]] • [[عمر خیام|خیام]] • [[انوری]] • [[نظامی گنجوی]] • [[امیرمعزی]] • [[خاقانی شروانی|خاقانی]] • [[ناصرخسرو]] • [[قطران تبریزی|قطران]] • [[رشید وطواط]] • [[سنایی]] • [[ابوالفرج رونی|رونی]] • [[ظهیر فاریابی|ظهیر]] • [[عمعق بخاری|عمعق]] • [[فخرالدین اسعد گرگانی]] • [[فخرالدین عراقی|عراقی]] • [[عطار نیشابوری|عطار]] • [[جلال‌الدین محمد بلخی|مولانا]] • [[همام تبریزی|همام]] • [[باباطاهر]] • [[سعدی شیرازی|سعدی]] • [[عبید زاکانی]] • [[خواجوی کرمانی]] • [[حافظ شیرازی|حافظ]] • [[کمال الدین اصفهانی|کمال]] • [[سلمان ساوجی|ساوجی]] • [[ابن یمین]] • [[وحشی بافقی]] • [[کمال خجندی]] • [[امیرخسرو دهلوی]] • [[جامی]] • [[وصال شیرازی|وصال]] • [[هاتف اصفهانی|هاتف]] • [[صائب تبریزی|صائب]] • [[اوحدی اصفهانی]] • [[شیخ محمود شبستری|شبستری]] • [[کلیم کاشانی|کلیم]] • [[طاهره قرة العین|طاهره]] • [[اهلی شیرازی|اهلی]] • [[میرزاده عشقی|عشقی]] • [[بیدل دهلوی|بیدل]] • [[محمدتقی بهار|بهار]] • [[ایرج میرزا]] • [[اقبال لاهوری|اقبال]] • [[فرخی یزدی]] • [[احمد شاملو|شاملو]] • [[نیما یوشیج|نیما]] • [[مهدی اخوان ثالث|اخوان]] • [[محمدحسین شهریار|شهریار]] • [[صدرالدین عینی]] • [[سهراب سپهری]] • [[گلرخسار صفی]] • [[پروین اعتصامی]] • [[هوشنگ ابتهاج]] • [[فرزانه خجندی]] • [[فریدون مشیری]] • [[فروغ فرخزاد]]
| group2 = [[شعر|شاعران معاصر]]
| list2 = [[احمد شاملو|شاملو]] • [[نیما یوشیج|نیما]] • [[مهدی اخوان ثالث|اخوان]] • [[محمدحسین شهریار|شهریار]] • [[صدرالدین عینی]] • [[سهراب سپهری]] • [[گلرخسار صفی]] • [[پروین اعتصامی]] • [[هوشنگ ابتهاج]] • [[فرزانه خجندی]] • [[فریدون مشیری]] • [[فروغ فرخزاد]]
 
| group2group3 = [[نثر|نثرنویسان]]
| list2list3 = [[ابوالفضل بلعمی|بلعمی]] • [[حدود العالم]] • [[ابونصر منصور بن مشکان|بونصر مشکان]] • [[ابومنصور موفق هروی]] • [[خواجه عبدالله انصاری|انصاری]] • [[قابوسنامه|عنصرالمعالی]] • [[ابو الموید بلخی]] • [[خواجه نظام الملک طوسی|نظام الملک]] • [[ابوالفضل بیهقی|بیهقی]] • [[عین القضات همدانی|عین القضات]] • [[عطار نیشابوری|عطار]] • [[ابوطاهر طرسوسی|طرسوسی]] • [[نظامی عروضی]] • [[اسرارالتوحید|محمدبن منور]] • [[راحةالصدور|راوندی]] • [[شهاب الدین سهروردی|سهروردی]] • [[عبید زاکانی|زاکانی]] • [[شرف الدین رامی تبریزی|رامی]] • [[سعدی شیرازی|سعدی]] • [[عطاملک جوینی]] • [[قاضی حمید الدین بلخی|حمیدی]] • [[امام محمد غزالی|محمد غزالی]] • [[سفینه تبریز|انارجانی]] • [[طبقات ناصری|منهاج سراج]] • [[تاریخ یمینی|ناصح گلپایگانی]] • [[حمدالله مستوفی|مستوفی]] • [[حافظ ابرو]] • [[جوامع الحکایات|عوفی]] • [[خواجه رشیدالدین فضل‌الله|خواجه رشیدالدین]] • [[امیرعلی شیرنوایی|نوایی]] • [[شیخ بهایی]] • [[خواجه نصیرالدین طوسی|خواجه نصیر]] • [[عالم آرای عباسی|اسکندر منشی]] • [[کاتبی ترشیزی]] • [[آذر بیگدلی]] • [[دولتشاه سمرقندی|دولتشاه]] • [[قائم مقام فراهانی|قائم مقام]] • [[اعتماد السلطنه]] • [[محمدعلی جمالزاده|جمالزاده]] • [[رضاقلی هدایت]] • [[زین العابدین مراغه ای]] • [[دهخدا]] • [[احمد کسروی|کسروی]] • [[میرزا فتحعلی آخوند زاده|آخوندزاده]] • [[صادق هدایت]] • [[جلال آل احمد|آل احمد]] • [[بی بی خانم استرآبادی]] • [[محمد قاضی]] • [[صادق چوبک]] • [[سیمین دانشور]]
 
| group4 = [[نثر|نثرنویسان معاصر]]
| list4 = [[محمدعلی جمالزاده|جمالزاده]] • [[رضاقلی هدایت]] • [[زین العابدین مراغه ای]] • [[دهخدا]] • [[احمد کسروی|کسروی]] • [[میرزا فتحعلی آخوند زاده|آخوندزاده]] • [[صادق هدایت]] • [[جلال آل احمد|آل احمد]] • [[بی بی خانم استرآبادی]] • [[محمد قاضی]] • [[صادق چوبک]] • [[سیمین دانشور]]
|below=
</center>}}<noinclude>