تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

←‏بحث نورون حرکتی فوقانی: ویرایش جهت پیوند
(←‏بحث نورون حرکتی فوقانی: ویرایش جهت پیوند)
علت بحث نورون حرکتی فوقانی یا [[نورون حرکتی تحتانی]] در نورولوژی از این جهت اهمیت دارد که بتوان نوع و سطح آسیب [[دستگاه عصبی]] را تعیین کرد.
 
به عنوان نمونه [[سندرم هرمی]](Pyramidal Syndrome) بحثی درباره آسیب[[ضایعه نورون حرکتی فوقانی]] UMN(UMNL) است.درحالیکه مثلا در [[سندرم گیلن باره]] یک بحث [[ضایعه LMNنورون حرکتی تحتانی]] (LMNL) است.بعد از اینکه نوع آسیب مشخص شد آنگاه می‌توان مشخص کرد که سطح آسیب هر کدام در کجاست؟اگر در سندرم پیرامیدال که یک آسیب UMNنورون حرکتی فوقانی محسوب می‌شود سطح ضایعه در کدام یک از مناطق می‌باشد؟است؟
*نخاع؟
*ساقه مغز؟