انتگرال ریمان: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:Riemann.gif|thumb|دنباله‌ای از مجموع ریمان. عدد نمایش داده شده در بالای شکل، سمت راست، برابر با مجموع مساحت مستطیل‌های خاکستری است. این مجموع به مقدار انتگرال تابع میل می‌کند.]]
=== تقسیم بازه ===
[[تقسیم بازه]] [a,b] یک دنباله متناهی به صورت <math>a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b</math> است، که هر <math>[x_i, x_{i+1}]</math> یک زیربازه نامیده می‌شود. اندازه چنین تقسیمی برابر است با طول طولانی‌ترین زیربازه، یعنی: <math>\max (x_{i+1}-x_i)</math> ، <math>0 \le i \le n - 1</math>.
 
===مجموع ریمان===