باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۸ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
'''باستان‌ژنتیک خاور نزدیک'''، به بررسی [[دی.ان.آ]] یا [[دی.ان.آ باستانی]] می پردازدپردازد، و [[تک گروهتک‌گروه]] و [[هاپلوتایپ]] مادری و پدری اسکلت های برجای مانده از جمعیت هایجمعیت‌های [[خاور نزدیک باستان]] ( حوزه [[دریای مدیترانه]] : [[مصر]] ، [[عربستان]] ، [[شام]] ، [[میان رودانمیان‌رودان]] و [[آناتولی]] ) را پیدا می کندمی‌کند.
[[پروژه ژنوگرافیک]] [[نشنال جئوگرافیک]] یکی از این پژوهش ها استپژوهش‌هاست.
 
== شام ==
۱٬۰۷۱

ویرایش