تفاوت میان نسخه‌های «کانون زمین‌لرزه»

بدون خلاصه ویرایش
{{Wiktionary}}
[[Image:240px-Epicenter&Hypocenter.png|240px|thumb|کانون ژرفی در جایگاه رخ‌داد [[زمین‌لرزه]] و زیر [[مرکز سطحی زمین‌لرزه]] در رویهٔ زمین، قرار گرفته است.]]
کانون ژرفی یا کانون زمین‌لرزه (به انگلیسی ''hypocenter'' یا ''seismic focus'') نقطه ایست که در آن انرژی کرنشی ذخیره شده در سنگ اول بار آزاد میشود، نشانگر نقطهایکه [[گسل]] آغاز به گسیختگی میکند. این واقعه در [[ژرفای زمین‌لرزه|ژرفای]] زیر [[مرکز سطحی زمین‌لرزه]] رخ میدهد.
 
ژرفای زمین‌لرزه را میتوان بواسطه اندازهگیریهای مربوط به پدیدهٔ [[امواج لرزهای]] محاسبه کرد. همچون تمامی پدیدههای وابسته به [[امواج]] در [[فیزیک]]، در این محاسبات نیز عدم قطعیت خطا وجود دارد که با افزایش [[طول موج]] بیشتر میشود، لذا تعیین ژرفای زمین‌لرزه منبع این امواج با طولموج بلند (فرکانس پایین) بسا دشوار است. زمین‌لرزههای خیلی شدید بخش بزرگی از انژی رهاکردهسان را بصورت امواج لرزهای با ظول موجهای خیلی بالا منتشر میکنند و بنابراین زلزله قویتر با آزادسازی انرژی از تودهٔ سنگی بزرگتری سروکار دارد.
An earthquake's hypocenter, the position where the [[Strain (materials science)|strain]] energy stored in the rock is first released, marking the point where the [[fault (geology)|fault]] begins to rupture. This occurs at the focal depth below the [[epicentre]].
 
The focal depth can be calculated from measurements based on [[seismic wave]] phenomena. As with all [[wave]] phenomena in [[physics]], there is uncertainty in such measurements that grows with the [[wavelength]] so the focal depth of the source of these long-wavelength (low frequency) waves is difficult to determine exactly. Very strong earthquakes radiate a large fraction of their released energy in seismic waves with very long wavelengths and therefore a stronger earthquake involves the release of energy from a larger mass of rock.
 
==جستارهای وابسته==