تفاوت میان نسخه‌های «الگو:بزرگان ادب پارسی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
| group2 = [[شعر|شاعران معاصر]]
| list2 = [[احمد شاملو|شاملو]] • [[نیما یوشیج|نیما]] • [[مهدی اخوان ثالث|اخوان]] • [[محمدحسین شهریار|شهریار]] • [[صدرالدین عینی]] • [[سهراب سپهری]] • [[گلرخسار صفی]] • [[پروین اعتصامی]] • [[هوشنگ ابتهاج]] • [[فرزانهفریدون خجندیمشیری]] • [[فریدونفروغ مشیریفرخزاد]] • [[فروغفرزانه فرخزادخجندی]]
 
| group3 = [[نثر|نثرنویسان]]
| list3 = [[ابوالفضل بلعمی|بلعمی]] • [[حدود العالم]] • [[ابونصر منصور بن مشکان|بونصر مشکان]] • [[ابومنصور موفق هروی]] • [[خواجه عبدالله انصاری|انصاری]] • [[قابوسنامه|عنصرالمعالی]] • [[ابو الموید بلخی]] • [[خواجه نظام الملک طوسی|نظام الملک]] • [[ابوالفضل بیهقی|بیهقی]] • [[عین القضات همدانی|عین القضات]] • [[عطار نیشابوری|عطار]] • [[ابوطاهر طرسوسی|طرسوسی]] • [[نظامی عروضی]] • [[اسرارالتوحید|محمدبن منور]] • [[راحةالصدور|راوندی]] • [[شهاب الدین سهروردی|سهروردی]] • [[عبید زاکانی|زاکانی]] • [[شرف الدینشرف‌الدین رامی تبریزی|رامی]] • [[سعدی شیرازی|سعدی]] • [[عطاملک جوینی]] • [[قاضی حمید الدینحمیدالدین بلخی|حمیدی]] • [[امام محمد غزالی|محمد غزالی]] • [[سفینه تبریز|انارجانی]] • [[طبقات ناصری|منهاج سراج]] • [[تاریخ یمینی|ناصح گلپایگانی]] • [[حمدالله مستوفی|مستوفی]] • [[حافظ ابرو]] • [[جوامع الحکایات|عوفی]] • [[خواجه رشیدالدین فضل‌الله|خواجه رشیدالدین]] • [[امیرعلی شیرنوایی|نوایی]] • [[شیخ بهایی]] • [[خواجه نصیرالدین طوسی|خواجه نصیر]] • [[عالم آرای عباسی|اسکندر منشی]] • [[کاتبی ترشیزی]] • [[آذر بیگدلی]] • [[دولتشاه سمرقندی|دولتشاه]] • [[قائم مقام فراهانی|قائم مقام]] • [[اعتماد السلطنه]]
 
| group4 = [[نثر|نثرنویسان معاصر]]
۱۶۸

ویرایش