تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

جز
== یادگارها ==
[[مسجد و مدرسه مادرشاه]]، که مسجد و مدرسه ای در سمت جنوب غربی تهران قدیم، واقع در آخر خیابان باب همایون می باشند، توسط امیرقاسم خان قوانلو قاجار، بنا شده بوده‌است.
[[آب انبار قاسم خان]]، واقع در بین راه تهران و شهرری، از دیگر بناهای ساخته شده توسط میرزا قاسم خان می باشد.
[[
آب انبار قاسم خان]]، واقع در بین راه تهران و شهرری، از دیگر بناهای ساخته شده توسط میرزا قاسم خان می باشد.
 
== منبع ==