تفاوت میان نسخه‌های «نزدیک‌ترین نیای مشترک»

فارسی سازی ارقام
جز
(فارسی سازی ارقام)
 
== ج.ن.م تمام انسان‌های زنده ==
ردیابی اصل و نسب یک شخص در گذشته یک [[درخت دودویی]] تشکیل می‌دهد شامل پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، پدرجد و مادرجد و غیره. با این حال، تعداد افراد در چنین درختی از نیاکان [[رشد نمایی|رشد تصاعدی]] خواهد کرد و در نهایت تبدیل به تعدادی غیر ممکن خواهد شد. به عنوان مثال، یک فرد زنده‌ی امروزی، 30۳۰ نسل پیش از این (که حدود [[قرون وسطی]] می‌شود) 2<sup>30</sup> یا حدود 1۱.07۰۷ میلیارد جد می‌بایست داشته باشد، که بیش از کل [[جمعیت جهان|جمعیت جهان]] در آن زمان است. <ref name="River_Out_of_Eden"> رجوع شود به فصل ''All Africa and her progenies'' در {{cite book | first = ریچارد | last = داوکینز| authorlink = ریچارد داوکینز | title = [[رودخانه‌ای از بهشت]] | publisher = Basic Books | location = New York | year = 1995 | isbn = 0-465-06990-8 }}</ref>
 
اما در واقعیت، درخت نیاکان درخت دودویی نیست. در عوض،بلکه پدیده‌ای به نام [[ادغام نسب‌ها]] درخت دودویی را به یک [[گراف جهت‌دار غیرمدور| گراف جهت دار غیر مدور]] تبدیل می‌کند.
 
تشکیل نسل به نسل گراف نیاکان تمامی مردمان زنده‌یزندهٔ امروزی را در نظر بگیرید. با مردم زندهزندهٔ بدون فرزند در کف نمودار شروع کنید. اضافه کردن پدر و مادر همه‌یهمه‌ٔ آن افراد به بالای گراف باعث متصل شدن خواهر و برادر‌ها از طریق دو نقطه اشتراک (که پدر و مادر آنها باشد) خواهد شد (در مورد نیمه خواهر برادرها یک نقطه اشتراک به دست می‌آید). اضافه کردن نسل بعدی (پدر بزرگ و مادر بزرگ‌ها) تمام عموزاده‌ها (در معنای عام) را به هم متصل خواهد کرد. همانطور که هر کدام از نسل‌های پیشین به بالای گراف اضافه می‌شوند، ارتباط بین مردم بیشتر و بیشتری در گراف برقرار می‌شود. در نهایت به نسلی می‌رسیم که یک یا چند نفر از بسیار افرادی که در بالاترین سطح گراف قرار دارند ج.ن.م هستند، به طوری که این امکان وجود دارد که از این افراد خطوطی مستقیم متشکل از نوادگان‌شان به تمامی اشخاص زنده امروزی در کف گراف کشید.
 
بنابراین ج.ن.م تمامی اشخاص زنده‌یزندهٔ امروزی می توانسته‌اندمی‌توانسته‌اند هم زمان با عده‌یعدهٔ زیادی از دیگر انسان‌ها زندگی‌ کرده‌باشد. اکثر آن دیگر مردمان یا هیچ نوادگان زنده‌ای امروز به جا نگذاشته‌اند و یا نیای تنها زیر مجموعه‌ای از مردم زنده امروزی هستند. وجود ج.ن.م بنابراین دلالت بر وجود [[گلوگاه جمعیت|گلوگاه جمعیت]] و یا [[زوج اولین]] نمی‌کند.
 
این اشتباه است که فرض کنیم که ج.ن.م همه‌ی ژن‌های خود (و یا حتی هیچ ژن خاصی) را به تمامی افراد زنده‌ی امروزی رسانده است. در اثر [[تولید مثل جنسی]]، در هر نسلی، هر پدر و مادری تنها نیمی از ژن‌های خود را به هر یک از اولاد نسل بعدی منتقل می‌کنند. به جز در مورد تزویج خانوادگی، درصد ژن‌های به ارث رسیده از ج.ن.م به نسل‌های بعدی کوچکتر و کوچکتر می شود، تا جایی که سرانجام به صفر کاهش می‌یابد،می‌گراید، و ژن‌های به ارث رسیده از معاصران ج.ن.م با هم در هم ادغام می‌شوند.<ref name="Ancestors_Tale">{{cite book
| first = ریچارد
| last = داوکینز
| location = Boston
| year = 2004
| isbn = 0-618-00583-8 }}</ref>
 
==جستارهای وابسته==