تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Hezareh ferdowsi.jpg»

منبع: فردوسی‌نامهٔ مهر، چاپ تهران، ۱۳۱۳ خورشیدی
(منبع: فردوسی‌نامهٔ مهر، چاپ تهران، ۱۳۱۳ خورشیدی)
(بدون تفاوت)
۶۷۰

ویرایش