شهرستان کازرون: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (خنثی‌سازی ویرایش 4006471 توسط Big poet (بحث) این حجم مطلب را به خاطر بی‌منبع بودن نباید برداشت درخواست منبع کنید)
رودك -
مشايخ -
نوحي -
ترک اباد-
حاجی اباد-
گوریگاه-
بنکی-
ترک اباد ضرغامی-
کمان کشی-
تل مشکو-
چهل حلقه(یکی از تفرجگاهای کنارتخته)-
بکر-
چغاسنی-
توپ خانی-
محله کویکی ها-
پای صد کوچکو-
مزرعه کل باقر-
شهرک حاج کرم-
 
=== روستاهای بخش کوهمره ===
کاربر ناشناس