تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مغالطه‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
* [[مصادره به مطلوب]]: استفاده از نتیجه در مقدمه استدلال.
* [[استدلال دوری]]: به کار بردن مقدمه‌ای که صحت آن وابسته به صحت نتیجه استدلال است.
* [[تعمیممغالطه شتاب‌زدهدر استقراء]]: صادر کردن حکم کلی با استفاده از چندنمونه (تعميم شتابزده، نمونه ناکافیناکافی، نمونه غيرتصادفي و عدم‌واقع‌نمايي نمونه‌ها از اين دست است.)
* * [[مغالطه تمثیل]]: تسری دادن حکم یک چیز به چیزی دیگر که در صفتی شبیه چیز اول باشد.
* [[مغالطه آماری]]
* [[پنداشت پرسش]]
* [[مغالطه تمثیل]]: تسری دادن حکم یک چیز به چیزی دیگر که در صفتی شبیه چیز اول باشد.
 
== منبع ==
کاربر ناشناس