باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۸ سال پیش
جز
خط جاوی را به الفبای جاوی منتقل کرد: هماهنگی با سایر مقالات ویکی که همگی الفبا نامیده شده اند