تفاوت میان نسخه‌های «جرم مولکولی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: اصلاح فاصله مجازی: ها)
جز
{{انگلیسی|molecular weight}} است.به مقدار وزن6/23 ضرب در 10 به توان 23 اتم(عدد آووگادرو)جرم مولکولی میگویند.
{{انگلیسی|molecular weight}} وزن مولکولی برابر است با مجموع اوزان اتمی هسته‌های تشکیل دهنده مولکول است.وزن مولکولی بیان شده بر حسب گرم را وزن مولکولی به گرم (یا وزن گرمی مولکول) می نامند.
اگر مقداری از یک ماده به جرم m و مقدار مول n در اختیار داشته باشیم با تقسیم m بر n می توان جرم مولکولی آن ماده را بدست آورد.
 
 
۱۶

ویرایش