تفاوت میان نسخه‌های «جرم مولکولی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
{{بدون منبع}}
{{انگلیسی|molecular weight}} است.به مقدار وزن6/02205 ضرب در 10 به توان 23 اتم(عدد آووگادرو)جرم مولکولی میگویند.یعنی: 6/02205×10<sup>20</sup>=جرم مولکولی
جرم مولکولی=6/02205×10<sup>23</sup>
 
اگر مقداری از یک ماده به جرم m و مقدار مول n در اختیار داشته باشیم با تقسیم m بر n می توان جرم مولکولی آن ماده(M) را بدست آورد.به عبارت دیگر: m÷n=M
 
۱۶

ویرایش