تفاوت میان نسخه‌های «بیگلربیگی»

جز
 
== منبع ==
در زمان قاجاریه نیز استانداران هر شهر را بیگلر بیگ آن شهر می نامیدند به همین سبب است که در اکثر شهر های ایران مانند تبریز کرمانشاه اصفهان زنجان اردبیل و غیره طایفه ای با این نام وجود دارد که از لحاظ خویشاوندی با سایر بیگلری ها در شهرهای دیگر بیگانه هستند
* کلاوس میشائل رهربرن ، نظام ایالات در دوره صفویه ، ترجمه کیکاوس جهانداری ، تهران ۱۳۵۷
* دانشنامه جهان اسلام
 
[[رده:عنوان‌های نظامی]]
 
در زمان قاجاریه نیز استانداران هر شهر را بیگلر بیگ آن شهر می نامیدند به همین سبب است که در اکثر شهر های ایران مانند تبریز کرمانشاه اصفهان زنجان اردبیل و غیره طایفه ای با این نام وجود دارد که از لحاظ خویشاوندی با سایر بیگلری ها در شهرهای دیگر بیگانه هستند
۲

ویرایش