تفاوت میان نسخه‌های «لگن خاصره»

۱۴۹ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
(جزیی)
استخوان نیم‌لگن (هیپ) استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام [[استخوان تهیگاهی]]، [[استخوان شرمگاهی|شرمگاهی]] و [[استخوان نشیمنگاهی|نشیمنگاهی]] بوجود آمده‌است. از مجموع دو نیم‌لگن، استخوان خاجی و دنبالچه فضایی بوجود می‌آید که به آن لگن خاصره می‌گویند.[[استخوان ران]] به سطح خارجی تحتانی این استخوان [[مفصل]] می‌شود.
==کمربند لگنی==
'''کمربند لگنی''' {{به انگلیسی| Pelvic girdle}} از اتصال دو استخوان بی نام (هیپ یا کوکسه) ایجاد می‌گردد که در جلو به هم مفصل شده و [[سیمفیزیس پوبیس]] <ref>Symphysis pubis </ref>را به وجود می‌آورند. اندام تحتانی ازطریق کمربند لگنی به ستون فقرات متصل می‌گردد.
 
کمربند لگنی شامل مفاصل زیر است:
*دو مفصل ران
*دو [[مفصل خاجی خاصره‌ای]]
*[[سیمفیزیس پوبیس]]
 
==مفاصل لگن خاصره==
لگن خاصره قاعده [[تنه]] را می‌سازد و شامل سه مفصل است که عبارتنداز: