تفاوت میان نسخه‌های «جرم مولکولی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
{{بدون منبع}}
{{انگلیسی|molecular weight}} است.به مقدار وزن6جرم 6/02205 ضرب در 10 به توان 23 اتم(عدد آووگادرو)جرم مولکولی(یا اتمی) میگویند.یعنی:
جرمعدد مولکولیآووگادرو=6/02205×10<sup>23</sup>
 
اگر مقداری از یک ماده به جرم m و مقدار مول n در اختیار y me tiro pedosداشته باشیم با تقسیم m بر n می توان جرم مولکولی آن ماده(M) را بدست آورد.به عبارت دیگر: m÷n=M
۱۶

ویرایش