تفاوت میان نسخه‌های «جرم مولکولی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
 
اگر مقداری از یک ماده به جرم m و مقدار مول n در اختیار y me tiro pedosداشته باشیم با تقسیم m بر n می توان جرم مولکولی آن ماده(M) را بدست آورد.به عبارت دیگر: m÷n=M
 
در جدول زیر جرم اتمی میانگین 20 اتم آورده شده:
{| class="wikitable"
۱۶

ویرایش