تفاوت میان نسخه‌های «ماهی‌شناسی کاربردی»

بدون خلاصه ویرایش
* [[فریدپاک]]، ف.، ۱۳۴۵. جدول تشخیص خانوادة ماهیان حوزة دریای خزر، انیستیتو [[ماهی‌شناسی]] صنعتی، شرکت سهامی [[شیلات]] [[ایران]]، نشریة شمارة ۷، بندر انزلی.
* کازانچیف، ا.ن.، ۱۹۸۱. ماهیان دریای خزر و حوزة آبریز آن، مترجم: ا. شریعتی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، نقش مهر، تهران. ۲۱۴ص.
* [[کیوان]]، ا؛ ۱۳۸۲. [[ماهیان خاویاری]] [[ایران]]، شرکت سهامی [[شیلات]] [[ایران]]، تهران،۴۰۰ص.
* [[کیوان]]، ا.، ۱۳۳۳. [[خاویار]] ([[ماهیان خاویاری]]، طرز تهیه انواع [[خاویار]]، بازرسی بهداشتی کالاهای [[گوشتی]] و [[خاویار]] [[تاسماهیان]])، شرکت سهامی طبع کتاب و [[ستاد ارتش]]، تهران، ۱۷۰ ص.
* نادری جلودار، م.، عبدلی، ا.، ۱۳۸۳. اطلس [[ماهیان]] حوزه‌ی جنوبی دریای خزر، مؤسسة تحقیقات [[شیلات]] ایران، تهران، ۹۶ص.
* [[هدایتی فرد]]، مسعود، رمضانی، حمید، ۱۳۸۶، [[[ماهی شناسی کاربردی،]]] http://aminkeyvan.blogfa.com/post-9.aspx انتشارات علمی [[دانشگاه آزاد اسلامی]]، ۲۲۶ صفحه . ISBN: ۹۶۴-۴۵۰-۴۰۴-۶ ،
* [[هدایتی‌فرد]]، م؛ یوسفیان، م.، م.ر.، احمدی، ۱۳۷۶. ارایه الگویی جهت تشخیص رسیدگی جنسی [[تاسماهیان]] (Acipenseridae). اولین کنگرة [[جانورشناسی]] [[ایران]]، دانشکدة علوم [[دانشگاه تربیت معلم]]، ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۳۷۶، [[تهران]].
* [[هدایتی‌فرد]]، م.، ۱۳۷۴. بررسی بیولوژیک [[ماهی تون]] هوور(Thunnus tonggol) در سواحل جنوبی [[ایران]]، پایان‌نامه‌ی کارشناسی مهندسی [[منابع طبیعی]] _ [[شیلات]]، (به راهنمایی: [[دکتر [[امین کیوان]])، ۱۰۷ ص.
 
* Ahnelt, H., Abdoli, A., Naderi, M., and B.W. Coad, 2000. Anatirstrum Profundorum: A rare deep-water gobiid species from the Caspian Sea of Iran. Cybium, France, ۲۴(۲): ۱۳۹-۱۵۹.
۴۰

ویرایش