باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۸ سال پیش
جز
گامت را به کامه منتقل کرد: واژه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.