بحث:جامعه‌شناسی حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای جدید با 'Thank you for setting up this page. I can hope it will develop over time.' ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
Thank you for setting up this page. I can hope it will develop over time.
 
I have added a reference to Reza Banakar because the text of this page is partly a translation from the English Wikipedia page on The Sociology of Law.
۲

ویرایش