تفاوت میان نسخه‌های «عاص بن وائل»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید با 'عاص بن وائل کیست؟ عاص بن وائل بن هاشم سهمی قرشی، از فرمانروایان جاهلیّت بود. او اس...' ایجاد کرد)
 
عاص بن وائل بن هاشم سهمی قرشی، از فرمانروایان جاهلیّت بود. او اسلام را درک کرد، ولی بر شرک باقی ماند و یکی از استهزاکنندگان رسول خدا«صلی الله علیه وآله» و از کسانی بود که با حال بت پرستی چشم از این جهان فرو بست. او در حرب فجار ریاست بنی‏سهم را بر عهده داشت.
عاص بن وائل کیست؟
خداوند، عاص را در سوره کوثر نکوهش کرده است؛ زیرا او پیامبر«صلی الله علیه وآله»پیامب را با عنوان «ابتر» یاد کرد. مرگ او در حدود سال 620م. و 3ق. در ابواء جایی میان مکّه و مدینه روی داد. او پدر عمروبن عاص(وزیر معاویه) است.
عاص بن وائل بن هاشم سهمی قرشی، از فرمانروایان جاهلیّت بود. او اسلام را درک کرد، ولی بر شرک باقی ماند و یکی از استهزاکنندگان رسول خدا«صلی الله علیه وآله» و از کسانی بود که با حال بت پرستی چشم از این جهان فرو بست. او در حرب فجار ریاست بنی‏سهم را بر عهده داشت.
خداوند، عاص را در سوره کوثر نکوهش کرده است؛ زیرا او پیامبر«صلی الله علیه وآله» را با عنوان «ابتر» یاد کرد. مرگ او در حدود سال 620م. و 3ق. در ابواء جایی میان مکّه و مدینه روی داد. او پدر عمروبن عاص(وزیر معاویه) است.
۷۵۳

ویرایش