تفاوت میان نسخه‌های «عاص بن وائل»

افزودن برچسب منبع
(افزودن برچسب منبع)
{{منبع}}
'''عاص بن وائل بن هاشم سهمی قرشی،قرشی'''، از فرمانروایان جاهلیّت بود. او در حرب فجار ریاست بنی‏سهم را بر عهده داشت.
خداوند، عاص را در سوره کوثر نکوهش کرده است؛ زیرا او پیامبپیامبر را با عنوان «ابتر» یاد کرد. مرگ او در حدود سال 620م. و 3ق. در ابواء جایی میان مکّه و مدینه روی داد. او پدر عمروبن عاص(وزیر معاویه) است.