تفاوت میان نسخه‌های «کازرون»

<gallery>
پرونده:Hossein behbood14.JPG|مراسم عاشورا89(نماد گریه زینب برای دست بریده ابوالفضل) عکاس: حسین بهبود
پرونده:HOSSSEINhossein BEHBOOD2behbood 17.JPG|مراسم عاشورا89(بذون شرح) عکاس: حسین بهبود
پرونده:HosseinHosssein ebhbood13behbood 18.JPG|مراسم عاشورا89(بدون شرح) عکاس: حسین بهبود
پرونده:Hossein behboodbehboOD 919a.JPG|مراسم عاشورا89( آب پاشی با گلاب) عکاس: حسین بهبود
</gallery>
 
۱۱۳

ویرایش